Účetnictví | Mzdy | Daňový poradce
O firmě | Reference | Kontakt

FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ

poskytujeme služby klientům s maximální mírou odpovědnosti a bezpečnosti. Dokážeme Vám pomoci při řešení složitých účetních případů a zajistit soulad Vašeho účetnictví s platnou legislativou v ČR.

   [Certifikát Bilanční účetní]

MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ

poskytujeme komfortní zpracování mezd, s důrazem na důvěrnost informací. Ovládáme všechna zákoutí odpočitatelných i připočitatelných položek ve mzdách, pomůžeme Vám při nalezení vhodné formy odměňování zaměstnanců.

DAŇOVÝ PORADCE

úplný servis daňového poradenství, konzultace a řešení problémů v oblasti daní a poplatků, prevence, řešení daňových havárií. Publikační činnost v Daňové poradně Hospodářských novin.

   [Osvědčení - daňový poradce]