Účetnictví | Daňový poradce | O firmě
Reference | Kontakt | Homepage

MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ

Způsoby naší práce
Odpovědnost

Požadavky, kladené na zpracování mezd:

Odbornost, profesionalita - zpracováním mzdového účetnictví se zabýváme již 5 let, pracujeme pro naše i zahraniční společnosti. Problematika mzdového účetnictví je svým rozsahem srovnatelná s finančním účetnictvím.

Důvěrnost informací - výše příjmu jednotlivých zaměstnanců ve společnosti bývá jedním z nejpřísněji střežených tajemství a vyzrazení jakékoliv informace sebou přináší vážné narušení pracovních i osobních vztahů.

Vedení mzdového účetnictví:

měsíční zpracování mzdové agendy (dávky SZ, dohody, používání služ.aut, výplaty dividend, naturální příjmy, úroky z hypotéky, apod.), členěné podle Vašich požadavků (střediska, apod.), výpočet odvodů z mezd, hlášení PSSZ, přehledy pro zdravotní pojišťovny, převodní příkazy, výplatní lístky, výplatnice, výčetky platidel, (případně) zajištění výplat zaměstnanců z našeho bankovního účtu, roční zúčtování daně z příjmů ze záv. činnosti, účetní a daňové konzultace u pracovních sporů, (případně) přihlášení Vašich pracovníků na PSSZ a zdravotních pojišťovnách podle kopie pracovní smlouvy a potvrzené přihlášky (případně podávat přihlášky sami na základě plné moci).

Z hlediska důvěrnosti zpracování mezd rozlišujeme tyto úrovně zpracování mzdové agendy:

   1. Základní - za důvěrnost informací u klienta odpovídá pověřená osoba, které předáme veškeré tisky mzdových sestav k provedení výplat.

   2. Zvýšená - ke konkrétním informacím o měsíčních příjmech jednotlivých zaměstnanců má přístup pouze pověřená osoba, které předáme zpracované mzdy, výplatní lístky jsou v zalepených obálkách pro zaměstnance.

   3. Vysoká - veškeré informace o výši mezd jsou předávány pouze pověřené osobě, výplatu mezd provádíme bezhotovostně z našeho bankovního účtu.

Základní cena za zpracování mzdového účetnictví - Kč 300,-/pracovník a měsíc.