Účetnictví | Mzdy | Daňový poradce
O firmě | Reference | Kontakt

Způsoby naší práce:

Outsourcing

   Jedním z kritérií řízení zdrojů, efektivity a hospodárnosti v podniku je účelnost vynakládaných nákladů na dosažení určitého výsledku. Pokud uvažujete o poměru výkon - cena v oblasti zpracování účetní agendy Vašeho podniku, jsou vstupními informacemi pro rozhodování následující proměnné veličiny:

1. odbornost a kvalita pracovníka x cena za jeho práci
2. odpovědnost - zaměstnanec x dodavatel
3. zastupitelnost lidských zdrojů - nutnost "teplé zálohy"
4. nutnost pečovat o odbornou úroveň

   Hranice mezi oblastí, kde je optimem vlastní kvalifikovaná(ý) účetní a kde je výhodnější "cizí zdroj", je pro každý podnik jinde a jiná.
   Pokud uvažujete o této možnosti, pokusíme se spolu s Vámi tuto hranici najít a případně Vám poskytnout naše služby. Mnohdy je optimem kombinace, kdy zaměstnanec s nižší účetní kvalifikací připravuje podklady a vede základní účetní evidence firmy a náš pracovník, který bude u Vás pracovat např. 1x v týdnu 8 hod. provede zaúčtování všech, případně jen nestandardních operací. U mzdového účetnictví můžeme zajistit jen kontrolu zpracování mezd před jejich výplatou. Samozřejmostí je zastupitelnost našich pracovníků.

Dohled

   Firma, která potřebuje aktuální stav účetních informací, zejména v oblasti peněžní hotovosti, pohledávek a závazků, se obtížně zbavuje prvotních dokladů tak, aby je předávala ke zpracování externímu dodavateli.
Znamená to ve většině případů nutnost vést dvojí evidenci - minimálně závazků, pohledávek a jejich úhrad. Je tedy účelné, aby základní zpracování účetních dokladů probíhalo v místě řízení firmy, prostřednictvím vlastních zaměstnanců, kteří jsou schopni neustále podávat (aktuální) informace.
   Odpovědnost za správnost takového účtování má své limity - odbornost zaměstnance, který může zaúčtovat doklad nesprávně a výši jeho případné náhrady škody, která je zákonem stanovena na 4,5 násobek měsíčního příjmu.
   Účetní dohled zajistíme podle potřeby u Vás, případně u nás, kdy provedeme přípravu na kontrolu zaúčtování dokladů podle Vašich dat a zkontrolujeme předem vytipované problémové oblasti.
   V případě mzdového účetnictví můžeme pravidelně kontrolovat již uzavřené měsíce a případně zjištěné chyby společně s Vámi opravit, případně navrhnout způsob řešení při chybách většího rozsahu.

Standardní zpracování dokladů v naší kanceláři

   Zpracování účetnictví u nás vhodné pro úroveň základní a standardní se sníženými nároky na aktuální účetní informace. Doklady jsme schopni převzít "v krabici od bot" (od 21" monitoru zvládneme také).
   Výstupem jsou svázané tiskové sestavy, zpracované doklady, opatřené všemi zákonnými náležitostmi a Vaše účetnictví archivované na CD ROM.