Mzdy | Daňový poradce | O firmě
Reference | Kontakt | Homepage

Základní úrovně zpracování účetnictví

Způsoby naší práce
Odpovědnost

Standardní - skupinová struktura vlastnictví
Zdroj informací pro vlastní podnik a poskytování informací o hospodaření v rámci holdingu.
   Vaše společnost je dcerou (sestrou) společností, tvořících holdingovou, či obecně skupinovou strukturu. V této skupině jsou dána pravidla pro vedení účetnictví, s různou měrou závaznosti pro používání členů struktury. Mateřská společnost vyžaduje informace, které jí budou podávat průběžný obraz stavu majetku a hospodaření Vaší společnosti. Mnohdy se jedná o velmi specifické informace, které je nutno exportovat z účetních knih do výkazů, sestavovaných podle jiných účetních standardů (IAS, GAAP). Převezmeme vedení Vašeho účetnictví, případně Vám budeme poskytovat účetní poradenství při řešení problematických účetních případů, konzultace při aplikaci legislativních změn s dopadem na "život" společnosti - aktuální je novela Obchodního zákoníku a její dopady na činnost podnikatelů. V případě potřeby Vám zajistíme zpracování účetnictví při výpadku Vašich zaměstnanců, atd.

Standardní - bez propojení se skupinou
Účetnictví - operativní zdroj informací pro rozhodování v rámci podniku.
   Máte potřebu operativně řídit a sledovat jednotlivé druhy činností, jednotlivá střediska, výrobní, či prodejní oblasti, sledovat a hodnotit výkon Vašich oddělení, výkonnost a úspěšnost jejich vedoucích, případně zaměstnanců, sledovat efektivitu jednotlivých činností, apod.
   a) provedeme účetní analýzu současného stavu s ohledem na vypovídací schopnost pro potřeby řízení, případně navrhneme úpravy. Převezmeme Váš systém vedení účetnictví a budeme v něm pokračovat.
   b) v případě, že Vaše účetnictví neslouží dostatečně jako zdroj informací pro sledování a vyhodnocování výše zmíněných ekonomických veličin navrhneme a zavedeme Vám účetní systém, který tyto podmínky splní.

Standardní - se sníženými nároky na výstup informací z účetnictví
Splnění základní funkce účetnictví - zjištění stavu hospodaření, výkazy pro daň z příjmů, DPH, atd.
   Pro sledování činnosti Vám postačí hodnocení na základě vlastních kritérií, účetnictví Vám slouží pro průběžné zjištění stavu Vašeho hospodaření, případně členěné na činnosti, případně na střediska.
   Provedeme s Vámi analýzu současného stavu vedení účetnictví Vaší firmy, navrhneme nejvhodnější způsob vedení účetnictví - poměru výkon - cena, tj. stanovíme společně minimální požadavky na členění účetních zápisů tak, aby poskytovaly optimální množství informací, potřebných pro Vaše rozhodování. Každé členění účetnictví znamená potřebu dalších účetních zápisů a tedy zdražování jeho zpracování. Z našich zkušeností dnes již dokážeme stanovit rozumnou mez.

Základní - základní přehled o hospodaření podniku
Splnění povinností uložené zákonem, průběžný odhad - jak na tom jsem, čili, jak vysokou daň budu platit
   Svěřte nám své doklady, my je setřídíme podle kritérií, nutných pro Vaši činnost a potřeby, očíslujeme, zařadíme, zaúčtujeme, po ukončení zpracování období Vám vrátíme doklady, vytiskneme příslušné výstupy - obratovou předvahu, rozvahu, výsledovku, podklady pro DPH, přiznání pro DPH, v případě jednoduchého účetnictví Vám vytiskneme příjmy a výdaje za období, závazky a pohledávky, DPH, apod.

Zpracování jednoduchého účetnictví
   Za splnění podobných vlastností, jako u předchozích variant. Mezi naše klienty patří i účetní jednotka s jednoduchým účetnictvím a ročním obratem blížícím se k miliardě Kč.